شرکت های داخلی که از خدمات ما استفاده می کنند

شرکت ملی نفت

National Iranian Oil Co

شرکت نفت و گاز پارس

Pars Oil & Gas Co

 

شرکت پتروپارس ایران

Petro Pars Ltd

شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران

Iranian Oil Pipeline Tele communication Co

مجتمع گاز پارس جنوبی

South Pars Gas ComplexCo

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

Iran Central Regions Oil Company