شرکت های داخلی که از خدمات ما استفاده می کنند

شرکت ملی نفت

National Iranian Oil Co

شرکت نفت و گاز پارس

Pars Oil & Gas Co

 

شرکت پتروپارس ایران

Petro Pars Ltd

شرکت خط لوله و مخابرات نفت ایران

Iranian Oil Pipeline Tele communication Co

مجتمع گاز پارس جنوبی

South Pars Gas ComplexCo

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

Iran Central Regions Oil Company

شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران

 Iranian Gas Engineering & Development Co

شرکت گاز خراسان شمالی

North Khorasan Gas Co

شرکت پتروشیمی بندر امام

Bandar Imam Petrochemical Co

شرکت طراحی و ساختمان نفت

Oil Design and Construction Co

مجتمع پتروشیمی لرستان

Lorestan Petrochemical Co

پتروشیمی آپادانا خلیج فارس

Persian Gulf Apadana Petrochemical Co

قطب پتروشیمی سپهر لاوان

Sepehr Lavan Ghotb Petrochemical Co

شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران

Industrial
projects Management of Iran's Co

شرکت توسعه صنعت لاوان

 Lavan Industry Development Co

 

شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

Ab Nirou Co

شرکت کیمیای پارس خاورمیانه

MEKPCO

شرکت پیشگامان صنعت سرب و روی مهدی آباد

LZIPC

شرکت نارگان

Nargan Co

شرکت برآوند

Baravand Co

شرکت پترواولفین فن‌آوران

EPOC